Välkommen att fiska hos oss

Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdsområde

Här vill vi lägga upp foton på din fångst

Här vill vi se 2015 års fångster


Några av 2014 års fångster

Vindelälven levererar