Välkommen att fiska hos oss

Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdsområde

IMG_20150608_0005.jpg

Blattnicksele-Huftasjö FVO

Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdområde omfattar del av Vindelälven,

Huftasjön, Stenträsket, Stortjärn, Djupavatjärn och Skomakartjärn.

Vidare ingår ett antal tjärnar i området.

Fisket är lättillgängligt och erbjuder bra strömfiske efter öring, lax och harr i älven.

Det finns även bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda i sjöarna och tjärnarna..

Vindskydd finns vid Vatjoforsen.

Laxfiske

firre-2.jpg
Fiskeregler
Förutom våra generella fiskeregler gäller:
Du får max ta en lax per fiskare och dygn, minimimått 50cm.
Enbart handredskapsfiske
Alla som bedriver fiske efter lax skall lämna fångstrapport oavsett fångst eller ej.          

IMG_20150608_0001-3.png

Skicka gärna in foton på fångade fiskar så lägger vi upp dom på fotosidan

Maila dom till

stefan@blattnicksele.com

eller

skicka bild till min telefon 070-340 46 55

Fiskekortspriser 2019

                                          

Dags kort 150 kr

Veckokort 300 kr

Familj /år 600 kr

Ensamstående 500 kr/År

Procentfiskarna 350 kr/År

Nät 50kr/år max 3 nät samt att man skall lösa årskort för att få lösa nät.

Hemmavarande barn under 15 år som är mantalsskriven på

jordbruksfastigheten, gratis fiske

 

Välkommen till Blattnicksele och vindelälven